0
Your Cart

Algemene voorwaarden

Disclaimer

We hebben onze studenten keer op keer resultaten zien behalen. Uw tevredenheid is prioriteit en daarom is het voor ons uiterst belangrijk om voor u de meest hoogstaande en kwaliteitsvolle content te leveren. De inhoud van de online cursussen en blog posts is gebaseerd op wetenschappelijke technieken die betrekking hebben op het merendeel van de honden.

Gedrag en opvoeding is zeer complex. Onze online content helpt u om het gedrag van uw hond beter te leren begrijpen, daarop in te spelen en zo verandering in het gedrag te verkrijgen. Een aantal factoren zoals het ras, de achtergrond en de unieke persoonlijkheid van elke hond, kunnen de resultaten beïnvloeden.

Indien u individuele begeleiding wenst specifiek voor uw hond dan kan u steeds een afspraak maken bij An Wesenbeek persoonlijk.

Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen in deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteurs- en copyright.

2. Gebruik Licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk slechts één kopie van downloadbaar materiaal op de website van de School (‘The dog Academy – An Wesenbeek Gedragsbegeleiding’) te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

i. wijzigen of kopiëren van de materialen;

ii. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);

iii. proberen om software op de website van de school te decompileren of reverse-engineeren;

iv. verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of

v. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server ‘spiegelen’.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Bedrijf worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de website worden ‘in de huidige staat’ aangeboden. De website geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij alle garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft de website geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval kan ‘The dog Academy – An Wesenbeek Gedragsbegeleiding’ aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de website van de school te gebruiken, zelfs als de School of een bevoegde van de school is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

De materialen op de website van de school kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De school garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. De school kan de inhoud van haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. De school doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

De school heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een koppeling impliceert geen goedkeuring door de school van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

De school kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving herzien voor zijn website. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van de school valt onder de wetten van het thuisgerechtsbevoegdheid van de schooleigenaar, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

9. Teruggavebeleid

Voor alle digitale aankopen is een teruggave van de aankoopkosten niet mogelijk vanwege de digitale aard van het product. Een uitzondering kan worden gemaakt bij duplicate aankopen. In dit geval contacteer ons via het contactformulier of stuur een mailtje naar shop@thedogacademy.be met vermelding van uw naam en het email adres waarmee u de aankoop heeft gedaan.